Zločin u logoru Foča

Suđenje protiv optuženog Veselina Čančara za kazneno djelo ratnog zločina protiv civila pred Vijećem Kantonalnog suda u Sarajevu, BiH, 2004. Nepravomoćna prvostupanjska presuda donesena je u siječnju 2005. godine 

OPTUŽNICA (SAŽETAK)

Veselin Čančar je optužen da je 11. travnja 1992. godine, nakon okupacije Foče, zapovijedao akcijom zarobljavanja, upućivanja i odvođenja isključivo civilnog bošnjačkog stanovništva u logor «Livade», čime je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Nakon prvog suđenja, koje je održano pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, Veselin Čančar je 19. siječnja 1998. godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina. Poslije provedenog žalbenog postupka, Čančaru je 16. listopada 1998. godine, kazna smanjena na 9 godina zatvora, da bi potom 30. studenoga 1999. godine bio pušten na uvjetni otpust. Temeljem aplikacije optuženog Čančara, Dom za ljudska prava BiH je donio 8. studenoga 2000. godine odluku kojom je naložio Federaciji BiH da učini napore, da se ovaj postupak obnovi, ukoliko optuženi to bude tražio. Temeljem zahtjeva optuženog, Kantonalni sud u Sarajevu je u srpnju 2004. godine donio odluku o ponavljanju postupka. 

PRESUDA

Predsjednik Vijeća, sudac Vučinić, je 12. siječnja 2005. g. objavio da je Sudsko vijeće donijelo presudu kojom se optuženi Veselin Čančar proglašava krivim i osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 6 mjeseci. S obzirom da je izrečenu kaznu već izdržao u zatvoru, Sudsko vijeće je odlučilo da se optuženi pusti iz pritvora.

Tagovi:

A- A A+