Nastava povijesti

Sustavno poučavanje o sukobima 20. stoljeća, oblicima političke represije i propagande, ratnim stradanjima, nasljeđu zločina i ratnim narativima, držimo  neodvojivima od obrazovanja za mir i izgradnje održivog mira.

Hrvatsko društvo danas višestruko je opterećeno pitanjima ratnog naslijeđa bliže prošlosti, što uključuje period Drugog svjetskog i Domovinskog rata. Integralni dio obrazovanja za mir, stoga, treba biti i poučavanje o ratnom naslijeđu. Isto je već djelomično integrirano u nastavu povijesti, no isti poduhvati nažalost nisu ni sveobuhvatni ni obvezujući. Poučavanje o kontroverznim i osjetljivim pitanjima ne smije biti sporadično i opcionalno, već dio nastave povijesti. Kritička analiza povijesnih izvora i vještina kritičkog mišljenja trebaju se razvijati sustavno tijekom svih obrazovnih ciklusa i dosljedno primjenjivati na sva povijesna razdoblja. Konceptom multiperspektivnosti učenike treba u polifoniju povijesnog pamćenja. U razmatranju sukoba, prevladavanja sukoba i suživota takvi su koncepti nužni.

Documenta je 2007. godine na tragu ovih razmišljanja objavila Dodatak udžbenicima za najnoviju povijesti, što je izazvalo žučnu javnu raspravu u trenutku objavljivanja. Danas je veći dio, tada (za dio javnosti) spornih sadržaja i pristupa, standardni dio udžbenika povijesti.

Obrazovanje za mir dio je kurikuluma novog nastavnog predmeta Građanski odgoj i obrazovanje koji se u vidu pilot projekta u školskoj godini 2012/3. uvodi eksperimentalno u 6 hrvatskih škola kao plod dugogodišnjeg zagovaranja ODG inicijative. Spomenuta inicijativa je mreža organizacija civilnog društva okupljenih oko kvalitetnog uvođenja Građanskog odgoja i obrazovanja u škole. ODG inicijativa dala je svoj obol u raspravi o kurikulumu ovog nastavnog predmeta, a sudjelovat će u osmišljavanju, provedbi i evaluaciji eksperimentalnog uvođenja predmeta u škole. Documenta je članica koordinacije ove inicijative, u sklopu koje se zalaže za integriranje sadržaja o suočavanju s prošlošću u kurikulum predmeta Građanski odgoj i obrazovanje.

Držimo da poučavanje o ratnom naslijeđu prošlosti počinje unutar nastave povijesti, ali da na njoj nužno ne zastaje. Koncept suočavanja s prošlošću uključuje i formu individualnog i grupno suočavanja s ratnim naslijeđem. Dijeljenje vlastitog iskustva rata, uvažavanje i slušanje drugačijih iskustava rata ima isjeljujući učinak na sudionike. To je proces osvještavanja kompleksnosti i polifonije ratnih iskustava, ali često i vid podrške i osnaživanja za same sudionike. Ovakav koncept stvara priliku za ovladavanje prošlošću i pretpostavka je izgradnje mirnodopskog života. 

Documenta i njeni zaposlenici/e dosada su organizirali nekoliko radionica za mlade o suočavanju s prošlošću namijenjenih srednjoškolskom uzrastu učenika.

Suočavanje s prošlošću logičan je dio predmetnog kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja. Tek unutar humanistički usmjerenog,  vrijednosno, sadržajno i kompetencijski pomno osmišljenog sustava obrazovanja, poučavanje o ovim temama polučit će puni uspjeh.

A- A A+