Praćenje suđenja za ratne zločine

Organizacije za ljudska prava Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Zagreb i Građanski odbor za ljudska prava, Zagreb od 2005. godine pred sudovima u Republici Hrvatskoj prate kaznene postupke ratnih zločina.

Od početka praćenja suđenja projektni tim u svojim godišnjim izvještajima bilježi trendove i daje preporuke za poboljšanje stanja u procesuiranju ratnih zločina, naglašavajući važnost postizanja učinkovitog i pravičnog postupanja pravosuđa u kaznenim predmetima, koje će poštivati kako prava okrivljenika i osumnjičenika, tako i prava žrtava i svjedoka, te djelovanje pravosudnog sustava općenito u odnosu na pravo na pošteno suđenje. Organizacije civilnog društva su se obvezale da će provoditi projekt iskazujući puno poštovanje za nositelje sudbenih dužnosti, pravosudne djelatnike i druge osobe uključene u djelovanje sudstva, poštujući hrvatski pravni i sudski sustav.

Opći cilj praćenja suđenja za ratne zločine je jačanje vladavine prava u procesuiranju ratnih zločina; kroz povećanje učinkovitosti procesuiranja ratnih zločina, poboljšanje zakonskog okvira za procesuiranje ratnih zločina, poboljšanje položaja žrtve u kaznenom postupku, intenziviranje regionalne suradnje, otvaranje javne rasprave o obeštećenju svih žrtava rata, javni dijalog / međusektorska suradnja, utjecaj na lokalnoj/nacionalnoj/regionalnoj razini, te izgradnja kapaciteta/partnerstva/ljudskih resursa.

Broj suđenja za ratne zločine na županijskim sudovima u Republici Hrvatskoj je u kontinuitetu relativno visok (23-34 suđenja što uključuje otprilike sto optuženika u jednoj godini). Aktivnosti vezane uz procesuiranje ratnih zločina najbolje pokazuju statistički podaci za 2011. godinu: protiv 29 osoba je podignuta optuženica, pratili smo 28 suđenja protiv 65 optuženika. Stoga je očekivati da će i u narednim godinama monitoriranje procesuiranja ratnih zločina ostati istog intenziteta i iznimno važno radi ostvarivanja zadanih ciljeva.

Monitoriraju se svi postupci za ratne zločine pred sudovima u RH, uključujući i revizije postupaka ranije provedenih u odsutnosti okrivljenika. Unutar svojih mogućnosti, direktnog rada sa žrtvama i dostupnih informacija pratimo i potičemo procesuiranje ratnih zločina koji su još uvijek u fazi predistražnih postupaka protiv nepoznatih počinitelja. Interes nam je svakako popratiti i postupke/suđenja za ratne zločine koji se vode pred sudovima susjednih država, osobito kad je zločin počinjen na teritoriju Republike Hrvatske, kao i suđenja pred Kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju. Osnovni vodič za monitoriranje suđenja je poštivanje načela pravičnog suđenja u kaznenom postupku suda i stranaka u postupku.

A- A A+