Knjižnica i arhiv

Arhiv Documente razvijao se dugo vremena, kao izraz zahtjeva za upravljanjem dokumentacijom koju je organizacija proizvela ili skupila tijekom vremena radom na svojim projektima, te kao izraz posvećenosti dokumentiranju općenito. Danas postoji kao zasebna jedinica koja je zadužena cjelokupni proces kolanja dokumentacije, od njezina zaprimanja, klasifikacije, digitalizacije, diseminacije i čuvanja.

Arhiv Documente također je, uz ostale jedinice, zadužen i za razvoj i rad na informacijskom sistemu, aplikaciji koja služi kao sustav za upravljanje dokumentima i kao baza podataka o ljudskim gubicima, suđenjima za ratne zločine i drugim programima Documente, te kao platforma za cjelokupno uredsko poslovanje. U radu s dokumentacijom nastojimo se voditi profesionalnim normama uredskog poslovanja i upravljanja dokumentacijom.

Vjerujemo da dostupnost dokumentacije i informacija koje sadrže, kao jednog od preduvjeta u efikasnom ostvarivanju ljudskih prava, nužno vodi shvaćanju arhiva kao otvorene institucije. Povećanjem vidljivosti i dostupnosti gradiva nastalom vlastitim radom i radom drugih organizacija koje se nalaze u arhivu, te razvojem sustava i praksi koje podupiru te principe, te pružanjem savjetodavne i tehničke pomoći organizacijama civilnog društva i ostalim organizacijama koje imaju slične potrebe, oblikuje se strateški cilj Documente kao dokumentacijskog centra i arhiva vezanih za pitanja ljudskih prava.

U svojem istraživačkom radu Documenta je prikupila i veliki broj knjiga koje čine respektabilnu i relevantnu biblioteku specijaliziranu za tematiku ratova i kršenja ljudskih prava na području bivše Jugoslavije 1991. – 1995., Drugog svjetskog rata i poraća, kulture sjećanja, usmene povijesti, suočavanja s prošlošću i tranzicijske pravde, aktivizma, prava i politike. Prikupljena knjižna građa broji oko 1.500 jedinica.  U Kući ljudskih prava, koje je član i Documenta, djeluje i Knjižnica Ranko Helebrant s nekoliko tisuća naslova.

U svibnju 2011. Documenta je postala članom Međunarodnog arhivskog vijeća (International Council on Archives).


 

Korištenje arhiva/knjižnice

Arhiv i knjižnica otvoreni su za sve korisnike/ice od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati.
Zbog povjerljive prirode dokumentacije, neki su fondovi zatvoreni za javnost, odnosno za pristup je potrebno pisano dopuštenje voditeljice Documente ili koordinatora/ice projekta u čijem je radu dokumentaciju stvorena ili prikupljena. Neki su fondovi zatvoreni iz razloga što se dokumentacija i podaci još prikupljaju i analiziraju i po završetku projekta bit će javno dostupni.
 
Uslijed nepostojanja adekvatnog prostora i nesređenosti dijela dokumentacije poželjno je da korisnici/ce prethodno najave svoj dolazak i specificiraju koje ih gradivo zanima, u svrhu djelotvorne pripreme.

Usluge istraživanja i rada u arhivu su besplatne. Reprodukcija materijala se naplaćuje po važećem cjeniku.

Kontakt:
nikola.mokrovic@documenta.hr
mob: + 385 98 942 6367
tel: + 385 1 641 3581

A- A A+