Struktura organizacije

Najviše tijelo Documente je Skupština koju čine svi članovi organizacije, a sastaje se jednom godišnje. Skupština Documente usvaja izvještaj o radu te bira članove/ice Upravnog odbora i nove članove/ice organizacije.

Upravni odbor Documente sastaje se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Upravni odbor donosi akte potrebne za funkcioniranje udruge te bira Voditelja/icu Documente

Voditelj/ica Documente je osoba ovlaštena za zastupanje udruge te vodi i usmjerava profesionalni i drugi rad na izvršenju programa organizacije.

Statut organizacije možete pronaći ovdje.Organizacije osnivačice:

Upravni odbor:
Pero Jurišin (predsjednik), Hrvoje Klasić, Katarina Kruhonja, Mladen Majetić

Voditeljica:
Vesna Teršelič

Zaposlenici/ce:

Administrativno-financijska asistentica: Ivan Milić Štrkalj

Medijski koordinator: Eugen Jakovčić

Koordinator istraživanja ljudskih gubitaka: Nikola Mokrović
Istraživači: Božica Ciboci, Hana Dvornik, Diana Todorova, Tena Banjeglav

Monitori/ce suđenja za ratne zločine: Jelena Đokić Jović

Arhivist: Nikola Mokrović

IT podrška: Dubravko Rutalj

Svi zaposlenici/e imaju službenu e-mail adresu u formatu ime.prezime@documenta.hr

A- A A+