Sudski i upravni postupci za naknadu štete

  • Pravo na novčanu naknadu žrtava kaznenih djela

    Ako ste žrtva kaznenog djela nasilja počinjenog s namjerom, imate pravo na novčanu naknadu iz sredstava Državnog proračuna, shodno odredbama Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/07, 27/11).Policija, državno odvjetništvo i sudovi dužni su vam dati informaciju o pravu na naknadu,... Opširnije

  • Žrtve kaznenih djela u sudskom postupku

    U sudskoj praksi nacionalnih sudova pozicija žrtve u kaznenom postupku, u svezi ostvarivanja prava na naknadu štete, je većinom samo teoretska, stoga će žrtve svoja prava u pravilu morati ostvarivati kroz parnični postupak. Parnični postupak kod nas još uvijek ne predviđa nikakvu zaštitu za... Opširnije

  • 1