Zločin u Manjači, opt. Ratko Andrić - suđenje u odsutnosti

Odlučujići o žalbama državnog odvjetnika i optuženika podnesenim protiv prvostupanjske presude Županijskog suda u Zagrebu, Vrhovni sud je u sjednici održanoj 06. studenog 2019., djelomično prihvatio žalbu državnog odvjetnika, ukinuo pobijanu presudu u odluci o troškovima kaznenog postupka te predmet u tom djelu uputio prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. Istovremeno je kao neosnovane odbio žalbe optuženika, te u ostalom djelo žalbu državnog odvjetnika, te u neukinutom dijelu potvrdio prvostupanjsku presudu. 

Vrhovni sud je potvrdio da je optuženik kao vođa operativnog tima organa bezbednosti zaduženog za prikupljanje podataka od ratnih zarobljenika u logoru Manjača, nedvojbeno imao stvarne i formalne ovlasti nad podređenim pripadnicima vojske Republike Srpske, odnosno vojne policije, koji su osiguravali navedeni logor.

Ispitujući pobijanu presudu u odluci o kazni po žalbama državnog odvjetnika i optuženika, Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao sud drugog stupnja, je utvrdio da je prvostupanjski sud pravilno utvrdio i ocjenio sve okolnosti koje su od utjecaja na odabir vrste i visine kazne. Osnovano se državni odvjetnik žali zbog odluke o troškovima kaznenog postupka koji su određeni u neadekvatnom paušlnom iznosu od 1.000,00kn, s obzirom na imovinske prilike optuženika te s obzirom na složenost provedenog postupka, dok optuženik uopće nije obvezan na platež stvarnih troškova kaznenog postupka, kao i na troškove branitelja po službenoj dužnosti kojeg je imao u dijelu postupka.

Tijek prvostupanjskog postupka:

Suđenje u ovom kaznenom postupku započelo je 04. rujna 2019. pred vijećem Županijskog suda  u Zagrebu. Opt. Ratku Andriću sudi se u odsutnosti. Na teret mu se stavlja počinjenje kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava - ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz članka 122. i čl. 122. u vezi članka 28. stavka 2. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvtaske.

Opis inkriminacije:

Optuženik se tereti da je:

- u razdoblju od 12. rujna 1991. g. pa do kraja 1991. g. u logoru ratnih zarobljenika "Manjača" u blizini Banja Luke, Republika Bosna i Hercegovina, za vrijeme trajanja oružanog sukoba između oružanih snaga Republike Hrvtaske s jedne i JNA i srpskih paravojnih formacija s druge strane, a nakon što je od potpukovnika JNA Stanka Baltića preuzeo zapovjedništvo nad navedenim logorom ratnih zarobljenika, kao potpukovnik JNA i zapovjednik logora ratnih zarobljenika "Manjača", imajući time stvarne i formalne ovlasti zapovjedanja i nadzora nad pripadnicima osiguranja navedenog logora ratnih zarobljenika, a stoga i odgovornost za primjenu propisa Međunarodnog ratnog prava, protivno odredbama članka 3. stavka 1. točka a) i c) te članka 13., 14., 17., 25. i 26. Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12. kolovoza 1949., naređivao za sada nepoznatim pripadnicima osiguranja logora ratnih zarobljenika "Manjača" da fizički i psihički zlostavljaju zarobljene pripadnike ZNG i MUP-a RH, a također u istom razdoblju, znajući da se navedeni ratni zarobljenici psihički i fizički zlostavljaju (udaraju se rukama, nogama, pendrecima i drugim palicama, premlaćuju, izgladnjuju, drže u barakama koji se ne griju...) i odvode na ispitivanja gdje su fizički i psihički zlostavljani, kao i da u navedenom logoru ne postoje minimalni životni uvjeti dostojni čovjeka, nije poduzimao ništa da se takva nezakonita postupanja spriječe i životni uvjeti promijene i na taj način je omogućio da njemu podređeni pripadnici osiguranja  navedenog logora ratnih zarobljenika kontinuirano poduzimaju takve protupravne radnje prema ratnim zarobljenicima...

OPĆI PODACI

Županijski sud u Zagrebu

Broj predmeta: K-rz-6//15

Vijeće za ratne zločine: sudac Tomislav Juriša,  predsjednik vijeća, suci Marijan Garac i Krešimir Devčić, članovi

Optužnica: ŽDO-a u Zagrebu, K-DO-289/11, od 22. prosinca 2014. godine

Zastupnik optužbe: Robert Petrovečki, zamjenik V.D. Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu

Kazneno djelo: ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. i čl. 122. u vezi čl. 28/2 OKZ RH

Optuženik: Ratko Andrić, nedostupan hrvtaskom pravosuđu, sudi mu se u odsutnosti

Braniteljica optuženog: Nada Cipetić, odvjetnica iz Zagreba, braniteljica po službenoj dužnosti

Žrtve:

- Stipe Rukavina, preminuo od zadobivenih ozlijeda

- pripadnici ZNG i Mupa-a RH (imena ne navodimo) sustavno fizički i psihički zlostavljani, izgladnjivani te držani zarobljeni u neadekvatnim uvjetima

 

Presuda i rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 06.11.2019.

Tagovi:

A- A A+