Hrvatska nadležna tijela nisu sprovela učinkovitu istragu zločina 1991.

U današanjoj presudi Sudskog vijeća u predmetima Jularić v. Hrvatska (broj zahtjeva 20106/06) i Skendžić i Krznarić v. Hrvatska (broj zahtjeva 1612/08), a koje nisu konačne, sud je zaključio da je u istima povrijeđeno: pravo na život zajamčeno čl. 2 (pravo na život – nedostatak učinkovite istrage) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Oba predmeta su povezana sa zločinima počinjenim u Domovinskom ratu: u prvom predmetu suprug podnositeljice zahtjeva je ubijen od strane pripadnika srpskih paravojnih snaga (ili JNA) u Vukovaru 03. listopada 1991., a u drugom nestanak supruga i oca podnositelja zahtjeva uhićenog od pripadnika Hrvatske vojske, u Otočcu, 03. listopada 1991.

 

Jularić v Hrvatska - Presuda - 20.01.2011.

Jularić v. Croatia - Judgment 20 January 2011

Skendžić i Krznarić protiv Hrvatske - Presuda - 20.01.2011.

Skendžić and Krznarić v Croatia - Judgment 20 January 2011

Tagovi:

A- A A+