News

  • List of psychosocial services providers

    List of psychosocial services providers was created to inform civil war victims on the availability of organizations and institutions that offer psychosocial support and rehabilitation treatments on the Croatian territory. It is a product of meetings and cooperation with various organizations and institutions which trough... Read more

  • Vukovar, Hotel Lav, 26. rujna 2014.Documenta- Centar za suočavanje s prošlošću zajedno sa Europskim domom Vukovarorganizirala je 26. rujna 2014. okrugli stol u Vukovaru, u Hotelu Lav, na temu Reparacijecivilnim žrtvama rata.Predstavljeno je istraživanje potreba civilnih žrtava rata... Read more

  • Okrugli stol - Reparacija civilnih žrtava rata

    21. listopada 2011. :: U Hotelu Dubrovnik održan je okrugli stol na temu: Reparacija civilnih žrtava rata, u organizaciji Centra za mir, nenasilje i zaštitu ljudskih prava Osijek, Građanskog odbora za ljudska prava i Documente - centra za suočavanje s prošlošću. Na okruglom su predstavljeni... Read more

  • Zaključci okruglog stola "Reparcije civilnih žrtava"

    Na raspravi održanoj u Zagrebu 21. listopada 2011. posvećenoj pitanju obeštećenja svih civilnih žrtava rata i poraća, koja je okupila predstavnike institucija izvršne vlasti Republike Hrvatske, pravosuđa, međunarodnih institucija, organizacija za ljudska prava, kao i civilne žrtve ili njihove... Read more